لیست مراکز درمانی

شهر : نوع مرکز : تخصص :
عنوان گروه تخصص استان شهر منطقه تلفن آدرس

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

text